Nuomos sąlygos

Pagrindinės sutarties šalių teisės ir pareigos:

 1. Nuomotojas privalo:
  1. perduoti automobilį nuomininkui techniškai tvarkingą, su apsaugos priemonėmis, apdraustą  transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės ir kasko draudimu.
 2. Nuomininkas privalo:
  1. Naudotis išsinuomotu automobiliu pagal paskirtį ir eksploatuoti jį tiktai techniškai tvarkingą;
  2. Nevairuoti automobilio apsvaigus nuo alkoholio ar kitų narkotinių bei psichotropinių medžiagų;
  3. Nenaudoti automobilio šiems tikslams: mokamam keleivių pervežimui, priekabų ir automobilių vilkimui, sporto varžybose, mokyti vairuoti, prekių pervežimui nusižengiant Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams;
  4. Imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas automobilio ir jame esančios įrangos, dokumentų bei automobilio raktelių saugumas;
  5. Sugedus automobiliui pranešti nuomotojui;
  6. Apmokėti baudas, teismo išlaidas ar kitas rinkliavas, kurios atsirado dėl jo kaltės, pažeidus kelių eismo taisykles ar kitus teisės aktus, nuomotojo bei jo darbuotojų nurodymus;
  7. Ne vėliau kaip iki šioje sutartyje nustatytos nuomos sutarties pasibaigimo dienos grąžinti automobilį nuomotojui tokios būklės kokios ir priėmė, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, bei atlyginti jam visus su šia nuoma susijusius nuostolius, jeigu tokie nuostoliai buvo patirti dėl tyčinės ar netyčinės NUOMININKO kaltės;
  8. Gražinti automobilį ne vėliau kaip sutartyje nustatytos valandos, kitaip mokamas mokestis už faktinę nuomos parą ar kitą laiko vienetą.
 3. Nuomininkas neturi teisės perduoti naudotis automobiliu tretiems asmenims.
 4. Esant automobilio praradimo, sugadinimo grėsmei ar tam įvykus, nuomininkas privalo imtis visų galimų priemonių turtui gelbėti, nedelsiant pranešti policijai ir nuomotojui, pateikti nuomotojui automobilio registracijos dokumentus ir raktelius, reikalingus dokumentus įvykio priežastims, aplinkybėms bei nuostolio dydžiui nustatyti.
 5. Auto įvykio atveju nuomininkas privalo:
  1. jokiu būdu iš anksto neprisiimti kaltės;
  2. užrašyti visus kito autoavarijos dalyvio(ių) duomenis ir informuoti nuomotoją;
  3. auto įvykio atveju pranešti policijai ir turėti avarijos schemą bei policijos išrašą;
  4. auto įvykio atveju, nuomininkui esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, visa turtinė ir kita atsakomybė tenka nuomininkui.
 6. Leidžiama automobilio rida 300 km per parą, už kiekvieną papildomą kilometrą nuomininkas nuomotojui moka po 0,02€, jei nesusitariama kitaip.
 7. Nuomininkas palieka nuomotojui piniginį užstatą, kuris yra negrąžinamas, jeigu:
  1. automobilis prarastas ar sugadintas dėl nuomininko kaltės;
  2. automobilis buvo grąžintas blogesnės būklės nei priimtas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą;
  3. prarasti automobilio dokumentai, raktelis, automagnetola ar kiti priedai;
  4. autoavarijos atveju;
  5. automobilį eksplotuojant už Lietuvos respublikos ribų, be nuomininko sutikimo.
 8. Nuomotojas garantuoja padaręs viską, kad transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga.  Atsiradus mechaniniams gedimams, nuomotojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą arba nuostolius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai atsirado nuomininkui. Nuomotojas neįsipareigoja suteikti nuomininkui pakaitinio automobilio,  jeigu pirmasis negali būti toliau eksplotuojamas.
 9. Automobilio naudojimui reikalingus degalus, pradurtos padangos remontui būtinas išlaidas apmoka nuomininkas.
 10. Nuomininkui leidžiama išvykti iš Lietuvos respublikos ribų tik gavus sutikimą iš nuomotojo ir jam pasirašius sutartyje. Su automobiliu išvykus už Lietuvos Respublikos ribų be raštiško sutikimo bauda  500€.
 11. Nuomotojas negali būti laikomas atsakingu už turto ar vertybių, kurias nuomininkas veža nuomojamame automobilyje, praradimą ar sugadinimą.
 12. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną abiem šalims) ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Nuomininkas patvirtina, kad su sutarties sąlygomis sutinka, automobilį jis gavo, jį išsamiai patikrino, susipažino su sutartyje pažymėtais ir matomais automobilio defektais ir yra patenkintas jo būkle. Nuomininkas taip pat patvirtina, kad nuomotojas neprisiims jokios atsakomybės galimos auto įvykio atveju, taip pat neatlygins žalos vairuotojui ar tretiesiems asmenims. Nuomininko atstovas taip pat patvirtina, kad jis prisiima visas prievoles pagal šią sutartį jeigu nuomininkas šiai sutarčiai nepritaria.
 13. Į automobilio komplektaciją įeina:
  1. atsarginis ratas ,
  2. rato atsukimo raktas ,
  3. domkratas,
  4. vaistinėlė,
  5. gesintuvas
 14. Nuomininkas yra atsakingas už administracinių teisių pažeidimus, tame tarpe ir už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Papildomas 15eur (be mokesčių) administravimo mokestis bus taikomas už kiekvieną kelių eismo taisyklių pažeidimą.

Abi šalys patvirtina, kad automobilis yra techniškai tvarkingas ir tinkamas eksploatacijai. Kartu su automobiliu perduodami būtini automobilio naudojimo dokumentai.